Донецький державний
iнститут штучного
iнтелекту

Перелiк друкованих видань для відкритої реалізації

[ продукцiя ]

Компакт-диски
1.Комп'ютерний мультимедiйний "Тест загального рiвня iнтелекту", (українська та росiйська версiї). Розробка iнституту IПШI (МОН i НАН України), 1999 рiк
2.Комп'ютерний мультимедiйний "Тест загального рiвня iнтелекту", (українська та росiйська версiї). Для одночасного тестування однорiдної вибiрки людей. Розробка iнституту IПШI (МОН i НАН України), 2000 рiк
3. Комп'ютерний мультимедiйнийi "Тест iнтелектуальних здiбностей людини", (українська та росiйська версiї). Розробка iнституту IПШI (МОН i НАН України), 2001 рiк
4. Комп'ютерний мультимедiйний "Тест пам'ятi людини", (українська та росiйська версiї). Розробка iнституту IПШI (МОН i НАН України), 2002 рiк
5. Комп'ютерний мультимедiйний "Тест уваги людини", (українська та росiйська версiї). Розробка iнституту IПШI (МОН i НАН України), 2003 рiк
6. Комп'ютерний мультимедiйний "Тест сприйняття людини", (українська та росiйська версiї). Розробка iнституту IПШI (МОН i НАН України), 2004 рiк
7. Комп'ютерний мультимедiйний "Тест мислення людини", (українська та росiйська версiї). Розробка iнституту IПШI (МОН i НАН України), 2005 рiк
8. Комп`ютерний мультимедiйний "Атлас анатомии человека".
Комп`ютерний мультимедiйний вiртуальний баскетбол. "Streetball".
Голосовий набiр формул. "Voice Equation"
Усi 3 програми на одному CD. Розробка IПШI (МОН та НАН України), 2000 рiк
9. Комп`ютерний мультимедiйний пiдручник "Полный курс высшей математики". Розробка IПШI (МОН та НАН України. Рекомендований МОН України), 1999 рiк
10. Комп`ютерний мультимедiйний пiдручник "Английский + немецкий для детей". Розробка IПШI (МОН та НАН України).
11. Комп`ютернi "Математические игры" для дiтей вiд 6 до 12 рокiв. Розробка IПШI (МОН та НАН України).
12. Комп`ютерний мультимедiйний пiдручник "Iнформатика в Українi". Розробка IПШI (МОН та НАН України) за державним замовленням.
13. Комп`ютерний мультимедiйний пiдручник "Бiологiя людини" для 8-9 класiв. Розробка IПШI (МОН та НАН України) за державним замовленням.
14. Комп`ютерний мультимедiйний пiдручник для 5-9 класiв з iсторiї, української та зарубiжної лiтератури "Мiфи народiв свiту". Розробка IПШI (МОН та НАН України) за державним замовленням.
15. Комп`ютерний мультимедiйний пiдручник з географiї "Мистер Фогг и Паспарту". Розробка IПШI (МОН та НАН України).
16. Збiрник пiсень у виконаннi автора - Шевченка Г., керiвника Театру духовно-патрiотичної пiснi Українського Реєстрового Козацтва.
17. Збiрник пiсень О. Островського "Отамане, любий мiй" у виконаннi берегинi Українського Реєстрового Козацтва Т. Рибальченко - Грицай.

Copyright ©   1995-2022; Державний університет інформатики і штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, якi знаходяться на сайтi Державного університету інформатики і штучного інтелекту, захищаються у вiдповiдностi до Законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.