Logo IAI

Конференцiї та виставки


1lbul.gif СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ МУЛЬТИКОНФЕРЕНЦІЇ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МЕХАТРОНІКИ ТА РОБОТОТЕХНІКИ” (ІКТМР-2009)
1lbul.gif ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»
1lbul.gif IХ Міжнародна науково-технічна КОНФЕРЕНЦІЯ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ-2008. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ШІ-2008
1lbul.gif Міжвузівська обласна науково-практична конференцію студентів Донецької області.
1lbul.gif Виставка Міжнародного інвестиційного саміту Донецької області у 2008 р.
1lbul.gif ІІ міжнародна наукова конференція „Містико-езотеричні рухи у теорії та практиці” (Історія. Психологія. Філософія).
1lbul.gif Виставка, присвячена 90-річчю НАН України
1lbul.gif XXIV Мiжнародна науково-практична конференцiя "Роль науки, релiгiї та суспiльства у формуваннi моральної особистостi - 2008"
1lbul.gif XXIII Мiжнародна науково-практична конференцiя "Роль науки, релiгiї та суспiльства у формуваннi моральної особистостi - 2008"
1lbul.gif XXII Мiжнародна науково-практична конференцiя "Роль науки, релiгiї та суспiльства у формуваннi моральної особистостi - 2007"
1lbul.gif Міжнародна науково-технічна мультиконференція «ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕХАТРОНІКИ‑2007» та VIII Miжнародна конференцiя "ШТУЧНИЙ IНТЕЛЕКТ. IНТЕЛЕКТУАЛЬНI СИСТЕМИ‑2007"
1lbul.gif XXI Мiжнародна науково-практична конференцiя "Роль науки, релiгiї та суспiльства у формуваннi моральної особистостi - 2007"
1lbul.gif XX Мiжнародна науково-практична конференцiя "Роль науки, релiгiї та суспiльства у формуваннi моральної особистостi - 2006"
1lbul.gif IV Мiжвузiвська обласна студентська науково-практична конференцiя "Духовний розвиток як фактор морально-етичного формування особистостi"
1lbul.gif VII Мiжнародна науково-практична конференцiя "Штучний iнтелект - 2006. Iнтелектуальнi та багатопроцесорнi системи - 2006"
1lbul.gif XIX Мiжнародна науково-практична конференцiя "Роль науки, релiгiї та суспiльства у формуваннi моральної особистостi - 2006"
1lbul.gif Мiжнародна виставка з iнформацiйних технологий та телекомунiкацiй "CeBIT'2006"
1lbul.gif I Мiжнародна науково-практична конференцiя "Толерантнiсть i духовнiсть в українському суспiльствi й сучасне розумiння проблеми антисемiтизму й ксенофобiї".
1lbul.gif Науково-методична конференцiя "Фiзичне виховання - здоров'я студентiв-2005"
1lbul.gif XVIII Мiжнародна науково-практична конференцiя "Роль науки, релiгiї та суспiльства у формуваннi моральної особистостi - 2005"
1lbul.gif III Мiжвузiвська обласна студентська науково-практична конференцiя "Духовний розвиток як фактор морально-етичного формування особистостi"
1lbul.gif VI Мiжнародна науково-практична конференцiя "Штучний iнтелект - 2005. Iнтелектуальнi та багатопроцесорнi системи - 2005"
1lbul.gif Виставка "Освiта та кар`єра - Абiтурiєнт-2005"
1lbul.gif V Мiжнародна науково-практична конференцiя "Штучний iнтелект - 2004. Iнтелектуальнi та багатопроцесорнi системи - 2004"
1lbul.gif Мiжнародна виставка з iнформацiйних технологий та телекомунiкацiй "CeBIT'2004"
1lbul.gif I Мiжнародна науково-практична конференцiя "Духовна i соцiально значуща дiяльнiсть церков i релiгiйних органiзацiй у свiтi i в Українi"
1lbul.gif Міжвузівська обласна студентська науково-практична конференція - 2003
1lbul.gif Мiжнародна конференцiя "Iнтелектуальнi багатопроцесорнi системи - Штучний iнтелект - 2003"
1lbul.gif 2-га науково-методична конференція "Фізичне виховання - здоров’я студентів-2003"
1lbul.gif XI Міжнародна науково-практична конференція "Наука. Релігія. Суспільство - 2002"
1lbul.gif Конференцiя "Штучний iнтелект - 2002"
1lbul.gif Мiжнародна виставка з iнформацiйних технологий та телекомунiкацiй "CeBIT'2002"
1lbul.gif Мiжнародна конференцiя "Iнтелектуальнi багатопроцесорнi системи - Штучний iнтелект - 2001"
1lbul.gif Виставка "Донецька область - 10 рокiв розвитку"
1lbul.gif IХ Мiжнародна конференцiя "Роль науки, релiгiї та суспiльства у формуваннi моральної особистостi"
1lbul.gif Ювiлейна виставка "Україна. 10 рокiв незалежностi"
1lbul.gif Мiжнародна конференцiя KDS - 2001 "Знання - Дiалог - Рiшення"
1lbul.gif Мiжнародний симпозiум "ЛЮДИНА ТА ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВIТОГЛЯД"
1lbul.gif Мiжнародна виставка з iнформацiйних технологiй та телекомунiкацiй "CeBIT'2001"
1lbul.gif Конференцiя "Штучний iнтелект'2000"

Copyright ©   1995-2021; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.