Відділ редакційно-видавничий

[роботи ]
Науковий журнал
"Наука. Релігія. Суспільство"

ISSN 1728-3671
Видається 4 рази на рік з 1997 р.

Постановою президії ВАКу України від 11.04.2001 р. № 5-05/4 журнал «Наука. Релігія. Суспільство»
внесено до переліку фахових наукових видань України з філософських наук.
Постановою президії ВАКу України від 12.06.2002 р. № 1-05/6 журнал «Наука. Релігія. Суспільство»
внесено до переліку фахових наукових видань України з історичних наук.

Вимоги до публiкацiй


№4'2009
 1. Філософія
 2. Історія
 3. Релігієзнавство
 4. Соціальна філософія
№3'2009
 1. Історія
 2. Філософія
 3. Релігієзнавство
 4. Соціальна філософія
 5. Історія українського православ’я
№2'2009
 1. Історія
 2. Філософія
 3. Релігієзнавство
 4. Соціальна філософія
 5. Філософські системи і погляди
№1'2009
 1. Історія
 2. Філософія
 3. Релігієзнавство
 4. Соціальна філософія
 5. Історіографія
№4'2008
 1. Філософія
 2. Історія
 3. Релігієзнавство
 4. Соціальна філософія
№3'2008
 1. Історія
 2. Філософія
 3. Релігієзнавство
 4. Соціальна філософія
 5. Історія казацтва
№2'2008
 1. Історія
 2. Філософія
 3. Релігієзнавство
 4. Соціологія
№1'2008
 1. Філософія
 2. Історія
 3. Релігієзнавство
 4. Соціологія
 5. Історіографія
 6. Нові теорії нового тисячоліття
№4'2007
 1. Iсторiя
 2. Фiлософiя
 3. Соціологія
 4. Релігієзнавство
 5. Современный поиск оснований рациональности
 6. По страницам интересных книг и публикаций. Дайджесты.
№3'2007
 1. Релігієзнавство
 2. Iсторiя
 3. Фiлософiя
 4. Соціологія
№2'2007
 1. Iсторiя
 2. Релігієзнавство
 3. Філософія
 4. Соціально-філософські, політичні й культурні проблеми людини, суспільства, держави
№1'2007
 1. Iсторiя
 2. Релігієзнавство
 3. Соцiально-філософські й культурні питання
 4. Критика та бібліографія
№4'2006
 1. Iсторiя
 2. Фiлософiя
 3. Релiгiєзнавство
 4. Соціальна філософія
 5. Критика та бібліографія
 6. Прес-реліз
№3'2006
 1. Релiгiєзнавство
 2. Iсторiя
 3. Фiлософiя
 4. Соцiальна філософія
№2'2006
 1. Iсторiя
 2. Фiлософiя
 3. Релiгiєзнавство
 4. Соцiальна філософія
 5. Нова космологія ХХІ ст.
 6. Критика та бібліографія
 7. Наукова подія
№1'2006
 1. Iсторiя
 2. Фiлософiя
 3. Релiгiєзнавство
 4. Соцiальна філософія
 5. Дискусія
№4'2005
 1. Фiлософiя
 2. Iсторiя
 3. Соцiологiя
 4. Релiгiєзнавство
 5. Відгуки та критика
 6. Нові теорії нового тисячоліття
№3'2005
 1. Iсторiя
 2. Фiлософiя
 3. Релiгiєзнавство
 4. Соцiологiя
 5. Курс соціальной психології
 6. Нові теорії нового тисячоліття
№2'2005
 1. Iсторiя
 2. Релiгiєзнавство
 3. Соцiологiя
 4. Фiлософiя
 5. Курс социальной психологии
 6. Нові теорії нового тисячоліття
№1'2005
 1. Релiгiєзнавство
 2. Iсторiя
 3. Фiлософiя
 4. Соцiологiя
 5. Критика та бiбiлiографiя
№4'2004
 1. Фiлософiя
 2. Iсторiя
 3. Соцiологiя
 4. Релiгiєзнавство
№3'2004
 1. Фiлософiя
 2. Iсторiя
 3. Соцiологiя
 4. Релiгiєзнавство
№4'2003
 1. Фiлософiя
 2. Iсторiя
 3. Соцiально-філософські проблеми людини, суспільства, держави
 4. Релiгiєзнавство
№3'2002
 1. Фiлософiя та культурологiя
 2. Особистiсть i соцiум
 3. Iсторiя та соцiологiя
 4. Релiгiєзнавство
 5. Українське козацтво: iсторiя та сучаснiсть
 6. Українське козацтво: роздуми та пошуки
№2'2002
 1. Фiлософiя та культурологiя
 2. Особистiсть i соцiум. Iсторiя
 3. Релiгiєзнавство
№1'2002
 1. Людина i соцiум
 2. Релiгiєзнавство. Мiсце i роль релiгiї в сучасному свiтi
 3. Фiлософiя та культурологiя
 4. Iсторiя та соцiологiя
 5. Матерiали десятої мiжнародної науково-практичної конференцiї "Роль науки, релiгiї i суспiльства у формуваннi моральної особистостi". Привiтання учасникам конференцiї
№2'2001
 1. Людина i соцiум в епоху науково-технiчного розвитку
 2. Теологiя. Miсце i роль релiгiї в сучасному свiтi
 3. Iсторична спадщина. Актуальнi проблеми і перспективи розвитку культури
 4. Фiлософськi системи, теорiї, концепцiї
 5. Матерiали дев'ятої мiжнародної науково-практичної конференцiї "Роль науки, релігії і суспiльства у формуваннi моральної особистостi". Привiтання учасникам конференцiї
 6. Тези доповiдей учасникiв Дев'ятої Мiжнародної конференцiї
№1'2001
 1. Особливостi економiчного i культурного розвитку України
 2. Релiгiї в контекстi сучасностi
 3. Фiлософiя культури
 4. Тенденцiя духовного розвитку суспiльства у новому тисячолiттi
 5. Шлях до iстини i досконалостi: релiгiйно-моральнi, освiтнi й особистiснi аспекти
XIII Мiжнароднa конференцiя (Донецьк, 16-20 травня 2003 г.)
 1. Роль релiгiї в утвердженнi громадянського суспiльства
 2. Шлях до iстини i досконалостi: релiгiйно-моральнi, освiтнi i особистiснi аспекти
 3. Роль i мiсце феномена українського козацтва у формуваннi нацiональної iдеї держави Україна
 4. Християнство як духовний i соцiо-культурний феномен
 5. Православна церква в Українi: перспективи консолiдацiї
 6. Соцiально-фiлософськi проблеми людини, суспiльства, держави
VII Міжнародна конференція (Донецьк, 29 травня 2000 р.)
 1. Багатомiрнiсть iнтелекту: взаємодiя природного i штучного iнтелектiв на порозi третього тисячолiття
 2. Тенденція духовного розвитку суспільства в новому тисячолітті
 3. Шлях до iстини i досконалостi: релiгiйно-моральнi, освiтнi й особистiснi аспекти
VI Міжнародна конференція (Донецьк, 5 листопада 1999 р.)
 1. Християнство як духовний i соцiокультурний феномен: до 2000-рiччя Рiздва Христова
 2. Шлях до iстини i досконалостi: релiгiйно-моральнi, освiтнi й особистiснi аспекти
 3. Багатомiрнiсть iнтелекту: взаємодiя природного i штучного iнтелектiв на порозi третього тисячолiття
V Міжнародна конференція (Донецьк, 21 травня 1999 р.)
 1. Духовно-моральнi основи цивiльного свiту
 2. Iнтелект i вiра: пошуки єдностi на порозi XXI ст.
 3. Милосердя i справедливiсть у системi соцiальних цiнностей
 4. Iнтелектуальне виховання i сучаснi пiдходи
 5. Духовнi цiнностi в iнформацiйну епоху
 6. Релiгiя в сучасному iдеологiчному контекстi України
 7. Гуманiзацiя i гуманiтаризацiя освiти: традицiя i виклик часу
 8. Духовнiсть i толерантнiсть у кризовому суспiльствi
IV Міжнародна конференція (Донецьк, 5 листопада 1998 р.)
 1. Демократично-поліконфесійне суспільство - майбутнє вільної держави
 2. Роль виховної системи школи у моральному становленні особистості
 3. Духовність ученого - основа научного прогресу
III Міжнародна конференція (Донецьк, 28 травня 1998 р.)
 1. Наукова картина свiту i особистiсне знання в їхньому iсторичному розвитку
 2. Моральна позицiя вченого в дiалозi свiтоглядiв
 3. Висока духовнiсть як чинник згоди, толератностi й культурного розвитку суспiльства
II Міжнародна конференція (Донецьк, 14 листопада 1997 р.)
 1. Духовно-моральна криза i шляхи виходу з неї
 2. Роль i мiсце сiм'ї, навчальних закладiв i суспiльства у вихованнi духовної та моральної особистостi
I Міжнародна конференція (Донецьк, 23 травня 1997 р.)
 1. Сучасний духовний рiвень жителiв Донбасу
 2. Шляхи оздоровлення духовного клiмату Донбасу i України в цiлому. Точки перетину релiгiйних конфесiй i держави
 3. Задача створення факультету за фахом "Релiгiєзнавство" IПШI на шляху пiдвищення духовностi та питання iстини з позицiй християнської вiри i любовi

Copyright ©   1995-2022; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.