Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2001

зміст

УДК 612.822

Система багатоальтернативного розпiзнавання типiв взаємодiї нейронiв

Саричев О.П. , Івахненко А.Г., Івахненко Г.А., Вілла А.Є. , Тєтко І.В.

Для розв'язку задачi розпiзнавання типiв взаємодiї мiж нейронами запропоновано систему багатоальтернативного розпiзнавання образiв, засновану на принципах Методу групового облiку аргументiв (МГОА). Прийняття рiшення проводиться за розробленою процедурою голосування сукупностi двох альтернативних рiшень, отримуваних за програмою дискримiнантного аналiзу МГОА. Ознаки для задачi розпiзнавання формуються за кроскореляцiйною гiстограмою взаємодiї нейронiв, форма якої традицiйно використовується нейрофiзiологами для класифiкацi типiв взаємодiї нейронiв.


УДК 612.822

Система многоальтернативного распознавания типов взаимодействия нейронов

Сарычев А.П. , Ивахненко А.Г., Ивахненко Г.А., Вилла А.Е. , Тетко И.В.

Для решения задачи распознавания типов взаимодействия между нейронами предложена система многоальтернативного распознавания образов, основанная на принципах Метода группового учета аргументов (МГУА). Принятие решения проводится по разработанной процедуре голосования совокупности двухальтернативных решений, получаемых по программе дискриминантного анализа МГУА. Признаки для задачи распознавания формируются по кросскорреляционной гистограмме взаимодействия нейронов, форма которой традиционно используется нейро-физиологами для классификации типов взаимодействия нейронов.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.