Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2001

зміст

УДК 681.3

Методика прийняття рiшення з управлiння обмiну даними в умовах невизначеностi й багатокритерiальностi

Лосєв Ю.І., Усачов А.М.

Статтю присвячено питанню прийняття рiшення в умовах невизначеностi та з кiлькiсною оцiнкою переваг. Розроблено методику вибору переваги, що дозволяє шляхом перетворення рiзнiх показникiв ефективностi до безрозмiрних величин iз наступною їх ваговою обробкою розвязувати багатокритерiальнi задачi, якi часто виникають при управлiннi мережею облiку даними ВПС.


УДК 681.3

Методика принятия решения по управлению системой обмена данными в условиях неопределенности и многокритериальности

Лосев Ю.И., Усачев А.М.

Статья посвящена вопросу принятия решения в условиях неопределенности с количественной оценкой предпочтений. Разработана методика выбора предпочтения, позволяющая путем преобразования различных показателей эффективности к безразмерным величинам с последующей их весовой обработкой, решать многокритериальные задачи, которые часто возникают при управлении сетью обмена данными ВВС.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.