Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.1'2001

зміст

УДК 65.012

Перевiрка погодженостi експертних оцiнок за допомогою непараметричних критерiїв перевiрки гiпотез

Ковалєнко І.І., Дєнєжук С.А.

У статтi запропоновано алгоритм перевiрки погодженостiекспертних оцiнок, розроблений iз використанням апарату непараметричної статистики. Даний пiдхiд дозволяє видiляти групи експертiв, оцiнки яких не є погодженими, для подальшого прийняття рiшення.


УДК 65.012

Проверка согласованности экспертных оценок с помощью непараметрических критериев проверки гипотез

Коваленко И.И., Денежук С.А.

В статье предложен алгоритм проверки согласованности экспертных оценок, разработанный с использованием аппарата непараметрической статистики. Данный подход позволяет выделять группы экспертов, оценки которых не являются согласованными, для дальнейшего принятия решения.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.