Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.1'2001

зміст

УДК 681.3

Концепцiя унiверсуму в штучному iнтелектi

Демін В.А.

Вводиться концепцiя унiверсуму для iнтеграцiї рiзнорiдної iнформацiї в системах штучного iнтелекту. Пропонується єдиний спосiб представлення дискретних структур на основi перекривань, наводиться його змiстове тлумачення й математична формалiзацiя. Формулюються суворi визначення унiверсуму, вiдображення й моделi. Наводяться приклади унiверсумiв.


УДК 681.3

Концепция универсума в искусственном интеллекте

Демин В.А.

Вводится концепция универсума для интеграции разнородной информации в системах искусственного интеллекта. Предлагается единый способ представления дискретных структур на основе перекрытий, приводится его содержательное толкование и математическая формализация. Формулируются строгие определения универсума, отражения и модели. Приводятся примеры универсумов.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.