Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 303.732.4

Моделювання процесів формування і зміни характеристик керамічних матеріалів під впливом радіоактивного опромінення з використанням розширеного методу ЛН-СФ

Саакян Р.Р., Шпехт I.A. , Руденко Е.Н.

У статті розглянута проблема отримання строгих фізичних і математичних закономірностей процесу радіоактивного опромінення кераміки з ціллю проектування нових класифікації і прогнозування поведінки існуючих керамічних матеріалів. В якості рішення поставленої задачі пропонується використання розширеного методу лінійних направлень – функцій, що погоджуються.


УДК 303.732.4

Моделирование процессов формирования и изменения прочностных характеристик керамических материалов под воздействием радиоактивного облучения с использованием расширенного метода ЛН-СФ

Саакян Р.Р., Шпехт И.А. , Руденко Е.Н.

В статье рассмотрена проблема получения строгих физических и математических закономерностей процесса радиоактивного облучения керамики с целью проектирования новых, классификации и прогнозирования поведения существующих керамических материалов. В качестве решения поставленной задачи предлагается использование расширенного метода линейных направлений – согласующих функций.


UDC 303.732.4

Modeling of processes of formation and change durability of the characteristics of ceramic materials under influence of a radioactive irradiation with use the extended method of linear directions - agreeing functions

Saakyan R.R., Shpeht I.A., Rudenko E.N.

The article considers the problem of getting physical and mathematical laws of process of a radioactive irradiation of ceramics aimed at designing new materials, classifications and predicting of behavior of existing ceramic materials. Expanded method of linear directions - consenting functions is suggested to solve this problem.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.