Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 681.3:51

Створення тематичних карт на основі даних дистанційного зондування і цифрових карт

Апарiн Г.П., Крючков А.Н., Абламейко С.В. , Соболь Л.Н.

У статті досліджуються проблеми, пов’’язані зі створенням тематичних карт. Ставиться і розв’’язується задача розробки ефективної комплексної технології створення тематичних карт на основі результатів тематичного дешифрування аерокосмознімків, цифрових знімків, цифрових карт місцевості і тематичних баз даних, наводяться приклади використання розробленої технології.


УДК 681.3:51

Создание тематических карт на основе данных дистанционного зондирования и цифровых карт

Апарин Г.П., Крючков А.Н., Абламейко С.В. , Соболь Л.Н.

В статье исследуются проблемы, связанные с созданием тематических карт. Ставится и решается задача разработки эффективной комплексной технологии создания тематических карт на основе результатов тематического дешифрирования аэрокосмоснимков, цифровых снимков, цифровых карт местности и тематических баз данных. Приводятся примеры использования разработанной технологии.


UDC 681.3:51

Creating Thematic Maps Based on Data of Earth Remote Sensing and Digital Maps

Aparin G.P., Kryuchkov A.N., Ablaymenko S.V. , Sobol L.N.

In the paper, problems of creating thematic maps are analysed. A task of an effective complex technology of creating the thematic maps based on results of a thematic decoding aero-space snapshots, digital snapshots, digital terrain maps and thematic database is developed. Examples of using the developmened technology are given.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.