Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 004.932

Стискання і відновлення півтонових зображень рукописних документів на основі кодування по ізолініях яскравості

Котiк С.В.

У статті розглядається новий метод стискання і відновлення півтонових зображень, орієнтований в основному на зображення рукописних документів. В основі методу лежить кодування вихідного зображення по ізолініях яскравості. Запропонований підхід є альтернативою існуючого на сьогоднішній день методу і перевершує його за ступінню стискання.


УДК 004.932

Сжатие и восстановление полутоновых изображений рукописных документов на основе кодирования по изолиниям яркости

Котик С.В.

В статье рассматривается новый метод сжатия и восстановления полутоновых изображений, ориентированный в основном на изображения рукописных документов. В основе метода лежит кодирование исходного изображения по изолиниям яркости. Предложенный подход является альтернативой существующим на сегодняшний день методам и превосходит их по степени сжатия.


UDC 004.932

Compression and decompression of grayscale images of handwritten documents on the basis of brightness isolines coding

Kotik S.V.

In this article new compression/decompression method for grayscale images is concerned. This method is assigned for images of handwritten documents generally. At the heart of the method is coding of brightness isolines. Proposed method is alternative to existent methods and beats them in compression ratio.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.