Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 519.246.8:519.237.8

Query-система індуктивного виводу для аналізу часових рядів

Нечуйвітер С.М.

У статті розглянута задача відновлення закономірностей генератора часових рядів виходячи зі спостережень їх передісторії. Для цього створюється Query-система, що дозволяє будувати логічно-корректні відповіді на запити і оцінювати їх достовірність виходячи з наданого ознакового опису передісторії генератора. Для демонстрації був розглянутий часовий ряд денних значень індексу RTSI за 2001-2005 рр. та породжуючий їх генератор.


УДК 519.246.8:519.237.8

Query-система индуктивного вывода для анализа временных рядов

Нечуйвитер С.Н.

В статье рассматривается задача восстановления закономерностей генератора временных рядов исходя из наблюдения их предыстории. Для этого строится Query-система, позволяющая строить логически корректные ответы на запросы и оценивать их достоверность исходя из предоставленного признакового описания предыстории генератора. Для демонстрации был рассмотрен временной ряд дневных значений индекса RTSI за 2001-2005 гг. и порождающий их генератор.


UDC 519.246.8:519.237.8

Query-system of inductive inference for time series’’ analysis.

Nechuiviter S.M.

The problem of recovering the regularities of the time series’’ generator from observing their prehistory is considered. Query-system, which helps to build logically correct answers on queries and estimate their reliabilities using granted attribute description of generators prehistory, is described. For illustrating its work time series of day values of index RTSI for 2001-2005 years is considered.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.