Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 519.246.8:311.171

Дослідження циклічності природних процесів методом полігармонічного аналізу

Грицюк П.М.

Досліджується феномен циклічності природних та економічних процесів на прикладі процесу зерновиробництва у різних реґіонах України та Росії. Запропонована полігармонічна модель ряду врожайності у вигляді суми тренду та декількох гармонік, які відповідають основним циклам, притаманним процесу зерновиробництва. Визначені періоди відповідних циклів.


УДК 519.246.8:311.171

Исследование цикличности естественных процессов методом полигармонического анализа

Грицюк П.М.

Исследуется феномен цикличности естественных и экономических процессов на примере процесса зернопроизводства в разных регионах Украины и России. Предложена полигармоническая модель ряда урожайности в виде суммы тренда и нескольких гармоник, которые соответствуют основным циклам, свойственным процессу зернопроизводства. Определены периоды соответствующих циклов.


UDC 519.246.8:311.171

Research of recurrence of natural processes by the method of polyharmonical analysis

Hrycyuk P.M.

The phenomenon of recurrence of natural and economic processes examplified by grain production process in the different regions of Ukraine and Russia is explored. The polyharmonical model of the productivity row as a sum of trend and a few harmonics, which correspond to main loops, peculiar for grain production process. Periods of the corresponding cycles were estimated.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.