Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 519.8

Чисельний експеримент для розв’’язку задач багатокритерійної псевдобулевої оптимізації з неповною початковою інформацією про критерії

Козлова М.Г.

У статті наводяться результати обчислювального експерименту розв’’язку задачі багатокритерійної псевдобулевої оптимізації з неповною початковою інформацією про критерії. Основні теоретичні результати викладені у [8], наведені описи алгоритмів розв’’язку таких задач у випадку з повною і частковою інформацією про критерії.


УДК 519.8

Численный эксперимент по решению задач многокритериальной псевдобулевой оптимизации с неполной начальной информацией о критериях

Козлова М.Г.

В статье приводятся результаты вычислительного эксперимента решения задачи многокритериальной псевдобулевой оптимизации с неполной начальной информацией о критериях. Основные теоретические результаты изложены в [8], приведены описания алгоритмов решения таких задач в случае с полной и частичной информацией о критериях.


UDC 519.8

Numerical experiment on solving of multicriterion Pseudo-Boolean optimization with incomplete initial information about criteria

Kozlova M.G.

The results of computational experiment of solving of multicriterion Pseudo-Boolean optimization with incomplete initial information about criteria are given in the article. The basic theoretical results, the problem solving algorithm description for the case of complete and partial information about criteria are expounded in [8].

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.