Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 519.68

Проект «КВАЗАР-ОФФЛАЙН»: розподілений обчислювальний комплекс для розв’’язання задач розпізнавання образів

Качалков А.В.

Аналіз і моделювання предметної області в рамках уніфікованого процесу з використанням універсальної мови моделювання UML. Побудова універсальної моделі для опису задачі розпізнавання образів. Опис декількох конкретних алгоритмів розпізнавання в термінах моделі. Прототип підсистеми розміщення і моніторингу завдань «Квазар-оффлайн»


УДК 519.68

Проект «Квазар-оффлайн»: распределенный вычислительный комплекс для решения задач распознавания образов

Качалков А.В.

Анализ и моделирование предметной области в рамках унифицированного процесса с использованием универсального языка моделирования UML. Построение универсальной модели для описания задачи распознавания образов. Описание нескольких конкретных алгоритмов распознавания в терминах модели. Прототип подсистемы размещения и мониторинга заданий «Квазар-оффлайн».


UDC 519.68

“Quasar-Offline” pattern recognition Web-based computational application

Kachalkov A.V.

Paper is concerned with analysis business requirements and modeling of a subject domain for the “Quasar-Offline” attern recognition Web-based computational application within the framework of the Unified Process with universal modeling language (UML). We develop a novel universal model, test it on some concrete tasks of pattern recognition and propose a prototype of Task making and monitoring subsystem of this application.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.