Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 004.83; 004.89:004.4

Дослідження ефективності генетичного пошуку оптимальної підмножини безнадлишкових тестів для прийняття рішень

Янковська А.Є. , Цой Ю.Р.

У статті досліджується ефективність генетичного алгоритму для формування оптимальної підмножини безнадлишкових діагностичних тестів. Приведено дані для двох випадків з різними функціями оцінки (функціями пристосованості) рішень: без урахування пріоритетів сформульованих критеріїв оптимальності і з їх урахуванням. Дано порівняння результатів для розглянутих випадків з точки зору якості (сумарна вага, сумарна вартість і сумарний збиток) отриманих рішень. Сформульовано подальші напрямки досліджень.


УДК 004.83; 004.89:004.4

Исследование эффективности генетического поиска оптимального подмножества безызбыточных тестов для принятия решений

Янковская А.Е. , Цой Ю.Р.

В статье исследуется эффективность использования генетического алгоритма для формирования оптимального подмножества безызбыточных диагностических тестов. Приведены данные для двух случаев с различными функциями оценки (функциями приспособленности) решений: без учета приоритетов сформулированных критериев оптимальности и с их учетом. Дано сравнение результатов для рассматриваемых случаев с точки зрения качества (суммарный вес, суммарная стоимость и суммарный ущерб) получаемых решений. Сформулированы дальнейшие направления исследований.


UDC 004.83; 004.89:004.4

The Efficiency Investigation of Genetic Search of Optimal Irredundant Diagnosis Tests Subset for Decision Making

Yankovskaya A.Ye. , Tsoy Yu.R.

The paper concerns investigation of the efficiency of genetic algorithm applied to formation of optimal irredundant diagnosis tests subset. Experimental results for two variants of the objective (fitness) function are under study: (i) without respect to the stated solution evaluation criteria; (ii) with respect to the evaluation criteria. Results for the variants under consideration are compared in terms of solutions quality considering total weight, total cost and total harm. Further research plans are formulated.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.