Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 519.7

Предикатний опис множин відображень і максимальні предикатні пари

Таханов Р.С.

Робота виконана в рамках алгебраїчного підходу і присвячена проблемі опису множин відображень за допомогою пар m-місцевих предикатів. З множини всіх можливих предикатних описів виділені максимальні й отримані необхідні і достатні умови максимальності.


УДК 519.7

Предикатное описание множеств отображений и максимальные предикатные пары

Таханов Р.С.

Работа выполнена в рамках алгебраического подхода [1] и посвящена проблеме описания множеств отображений посредством пар m-местных предикатов. Из множества всех возможных предикатных описаний выделены максимальные и получены необходимые и достаточные условия максимальности.


UDC 519.7

The Description of Sets of Mappings via Predicate Pairs and Maximal Predicate Pairs

Takhanov R.S.

The work is done in the context of algebraic approach to the pattern recognition problem and is dedicated to the problem of description of sets of mappings via pairs of predicates. From the set of all possible predicate descriptions maximal descriptions are marked out and necessary and sufficient conditions of maximality are found.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.