Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 519.2

Пошук регресійних моделей у індуктивно заданій множині

Стрижов В.В.

Задано вибірку значень декількох вільних і одної незалежної змінної і заданий набір породжувальних гладких функцій, що індуктивно визначають множину регресійних моделей. Описано алгоритм вибору оптимальної регресійної моделі, що використовує гіперпараметри для аналізу елементів моделі.


УДК 519.2

Поиск регрессионных моделей в индуктивно заданном множестве

Стрижов В.В.

Задана выборка значений нескольких свободных и одной независимой переменной и задан набор порождающих гладких функций, индуктивно определяющих множество регрессионных моделей. Описан алгоритм выбора оптимальной регрессионной модели, использующий гиперпараметры для анализа элементов модели.


UDC 519.2

Stable Integral Indicators with the Choice of Objects Features for a Support Set

Strijov V.V.

There a sample set of unbound variables and one variable are given. There a set of non-generated functions, which define a set of regression models, is given. The paper describes an algorithm of optimal regression model choice. The algorithm uses hyperparameters to estimate model elements importance.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.