Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 004.8

Нечітке нейромережне моделювання для отримання інтерпретованого набору класифікуючих правил

Новосьолова Н.О., Том I.E., Красько О.В.

У статті розглядається процес побудови нечіткої нейромережної класифікуючої моделі (ННМ) на основі наявних числових значень ознак. У зв’’язку з необхідністю побудови ННМ, що володіє достатнім ступенем інтерпретації при збереженні точності класифікації, пропонується використовувати трьохетапний підхід до генерування набору нечітких класифікуючих правил.


УДК 004.8

Нечеткое нейросетевое моделирование для получения интерпретируемого набора классифицирующих правил

Новоселова Н.А., Том И.Э., Красько О.В.

В статье рассматривается процесс построения нечеткой нейросетевой классифицирующей модели (ННМ) на основе имеющихся числовых значений признаков. В связи с необходимостью построения ННМ, обладающей достаточной степенью интерпретируемости при сохранении точности классификации, предлагается использовать трехэтапный подход к генерированию набора нечетких классифицирующих правил.


UDC 004.8

Neuro-Fuzzy Modeling for the Generation of Classification Rule Set

Novosyolova N.A., Tom I.E., Krasko O.V.

The current paper presents the development of the neuro-fuzzy classification model (NFM) on the basis of the numerical feature values. In order to develop the NFC with high interpretability properties along with sufficient classification accuracy the author proposes the three-stage approach to the generation of the fuzzy classification rule set.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.