Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 519.6

Про оцінювання ймовірності помилкової класифікації

Нєдєлько В.М.

У статті розглядається проблема отримання точних оцінок зсуву емпіричного ризику в задачі класифікації. Показано, що для випадку, коли розподіли класів збігаються, проблема зводиться до комбінаторної задачі. Також розглянуті питання оцінки ємності дерев рішень.


УДК 519.6

Об оценивании вероятности ошибочной классификации

Неделько В.М.

В работе рассматривается проблема получения точных оценок смещения эмпирического риска в задаче классификации. Показано, что для случая, когда распределения классов совпадают, проблема сводится к комбинаторной задаче. Также рассмотрены вопросы оценки емкости деревьев решений.


UDC 519.6

On Misclassification Probability Estimation

Nedelko V.M.

A problem of construction exact empirical risk bias estimates is considered. When probability distributions for the both classes are the same the problem is shown to be transformed to a combinatorial task. Capacity estimates for decision trees are also considered.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.