Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 681.3

Концептуально-ситуаційне моделювання процесу перефразування висловлень природної мови як навчання на основі прецедентів

Ємельянов Г.М. , Михайлов Д.В., Корнишов А.Н.

У статті розглядається (на матеріалі російської мови) запропонований авторами підхід до моделювання процесу синонімічного перетворення текстів природної мови. Підхід засновано на автоматичному узагальненнi і екстраполяції вихідних знань у вигляді наборів правил синонімічних перетворень. Для отримання знань використовуються відомі у даний час методи аналізу закономірностей в даних і знаннях, особлива увага приділяється методам концептуального аналізу.


УДК 681.3

Концептуально-ситуационное моделирование процесса перифразирования высказываний естественного языка как обучение на основе прецедентов

Емельянов Г.М. , Михайлов Д.В., Корнышов А.Н.

В статье рассматривается (на материале русского языка) предложенный авторами подход к моделированию процесса синонимического преобразования текстов естественного языка. Подход основан на автоматическом обобщении и экстраполяции исходных знаний в виде наборов правил синонимических преобразований. Для получения знаний используются известные в настоящее время методы анализа закономерностей в данных и знаниях, особое внимание уделяется методам концептуального анализа.


UDC 681.3

Conceptually-Situational Modeling of Process of Synonymic Transformation of the Natural-Language Statements as Machine Learning on the Basis of Precedents

Yemeljanov G.M. , Mikhilov D.V., Kornyshov A.N.

In paper is considered (on a material of Russian) approach, offered by the authors, to modeling process of synonymic transformation of the natural-language texts. The approach is based on automatic generalization and extrapolation of initial knowledge as sets of rules of synonymic transformations. For knowledge mining the known now methods of Data and Knowledge Analysis are used, the special attention is given to methods of the conceptual analysis.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.