Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 519.68

Розрахунок гомеоморфізму багатокутників з ізоморфними базовими кістяками

Местецький Л.М., Петрова Л.Г.

У статті досліджуються методи гомеоморфного відображення двох однозв’’язних багатокутних областей. Мета роботи – побудова гомеоморфного відображення, в якому образ буде зберігати змістовний смисл прообразу. Змістовну подібність пропонується описувати у термінах ізоморфізму базових кістяків багатокутників. Метод може бути використаний у комп’’ютерній графіці і розпізнаванні зображень.


УДК 519.68

Расчет гомеоморфизма многоугольников с изоморфными базовыми скелетами

Местецкий Л.М., Петрова Л.Г.

В статье исследуются методы гомеоморфного отображения двух односвязных многоугольных областей. Цель работы – построить такое гомеоморфное отображение, в котором образ будет сохранять содержательный смысл прообраза. Содержательное сходство предлагается описывать в терминах изоморфизма базовых скелетов многоугольников. Метод может быть использован в компьютерной графике и распознавании изображений.


UDC 519.68

Computation of Homeomorphism of Polygons with Isomorphic Base Skeletons

Mestetsky L.M., Petrova L.G.

In this paper methods of construction of homeomorphous function of two polygonal areas with a single coherence are researched. The goal of this work is to construct the function which will keep the substantial sense of the prototype of the first area. We propose to describe the substantial similarity in the terms of isomorphism of base skeletons of polygons. Method could be used in computer graphics applications and image recognition.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.