Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 025.4.03

Про один варіант інтелектуального пошуку

Лбов Г.С., Долозов Н.Л., Маслов П.П.

У статті досліджуються питання розробки алгоритмів інтелектуального пошуку, побудованих на лінгвістичному аналізі тексту. Метою роботи є розробка алгоритму пошуку, заснованого на аналізі семантичної структури пропозицій вхідного тексту і запиту і наступному узгодженні їхніх семантичних моделей. Розроблений алгоритм дозволяє виділяти пропозиції тексту відповідно до логічних моделей запиту, відбиваючих його зміст.


УДК 025.4.03

Об одном варианте интеллектуального поиска

Лбов Г.С., Долозов Н.Л., Маслов П.П.

В статье исследуются вопросы разработки алгоритмов интеллектуального поиска, построенных на лингвистическом анализе текста. Целью работы является разработка алгоритма поиска, основанного на анализе семантической структуры предложений входного текста и запроса и последующем согласовании их семантических моделей. Разработанный алгоритм позволяет выделять предложения текста в соответствии c логическими моделями запроса, отражающими его смысл.


UDC 025.4.03

On One Case of Intellectual Search

Lbov G.S., Dolozov N.L., Maslov P.P.

The article is devoted to the questions of intellectual search algorithms development based on linguistic analysis of a text. The purpose of paper is development of the search algorithm based on analysis of sentences semantic structure in the processed text and inquiry and on the subsequent agreement of their semantic models. The developed algorithm allows marking out the text sentences according to logic models of inquiry reflecting its sense.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.