Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 519.216.3

Прогнозування екстремальних ситуацiй по часових рядах

Лбов Г.С., Герасимов М.К. , Бишаєв А.А.

У статті пропонується метод завбачення екстремальних ситуацій або явищ, заснований на аналізі даних, зображених у вигляді багатомірних різнотипних часових рядів. У даному методі використовується побудова логіко-імовірнісних моделей і запропонований раніше спосіб завдання відстані (міри близькості) між множинами в різнотипному просторі змінних.


УДК 519.216.3

Прогнозирование экстремальных ситуаций по временным рядам

Лбов Г.С., Герасимов М.К. , Бишаев А.А.

В статье предлагается метод предсказания экстремальных ситуаций или явлений, основанный на анализе данных, представленных в виде многомерных разнотипных временных рядов. В данном методе используется построение логико-вероятностных моделей и предложенный ранее способ задания расстояния (меры близости) между множествами в разнотипном пространстве переменных.


UDC 519.216.3

Extreme Situations Forecasting Based on Time Series Analysis

Lbov G.S., Gerasimov M.K., Bishaev A.A.

In this paper we present some methods of extreme situations prediction based on multiple heterogeneous time series analysis using distances (similarities) between multidimensional sets in heterogeneous feature space.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.