Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 681.322

Синтез рефератів текстових документів на основі ситуативно-синтагматичної мережі

Кравцов А.А., Ліпницький С.Ф., Насуро Д.Р.

Пропонується підхід до синтезу зв’’язних рефератів текстових документів і коротких повідомлень на основі використання бази знань про предметну область у вигляді ситуативно-синтагматичної мережі, вершинами якої є інформативні лексеми, а дугами зображені відносини синтаксичного й парадигматичного підпорядкування. Ребра в мережі відповідають ситуативним зв’’язкам між лексемами.


УДК 681.322

Синтез рефератов текстовых документов на основе ситуативно-синтагматической сети

Кравцов А.А., Липницкий С.Ф. , Насуро Д.Р.

Предлагается подход к синтезу связных рефератов текстовых документов и кратких сообщений на основе использования базы знаний о предметной области в виде ситуативно-синтагматической сети, вершинами которой являются информативные лексемы, а дугами представлены отношения синтаксического и парадигматического подчинения. Ребра в сети соответствуют ситуативным связям между лексемами.


UDC 681.322

Text Documents Abstract Synthesis on the Base of Situation-Syntagmatic Network Modeling

Kravtsov A.A., Lipnitskiy S.F., Nasuro D.R.

Method of text coherent abstracts synthesis on the base of data domain knowledge base is offered. The knowledge base is presented as situation-syntagmatic network with informative lexemes as nodes, syntax and paradigm subordination relationships as links. Ribs correspond to situation relations between lexemes.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.