Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 004.93

Порівняння форми об’’єктів за фрагментами контуру з використанням базового кістяка

Рейєр I.А. , Жукова К.В.

У статті пропонується метод порівняння форми об’єктів на зображенні за фрагментами контуру. Фрагменти виділяються за особливостями кривизни границі і порівнюються із застосуванням моделі механічної деформації. Для виявлення особливостей кривизни границі використовується базовий кістяк, що відображає фундаментальні властивості образу.


УДК 004.93

Сравнение формы объектов по фрагментам контура с использованием базового скелета

Рейер И.А. , Жукова К.В.

В статье предлагается метод сравнения формы объектов на изображении по фрагментам контура. Фрагменты выделяются по особенностям кривизны границы и сравниваются с применением модели механической деформации. Для выявления особенностей кривизны границы используется базовый скелет, отражающий фундаментальные свойства образа.


UDC 004.93

Object Shape Comparison by Contour Fragments with Usage of a Base Skeleton

Rejer I.A. , Zhukova K.V.

A method of shape comparison for objects on an image by contour fragments is suggested. Fragments are identified by curvature features of object boundary and then compared with usage of mechanical deformation model. To reveal curvature features of the boundary the base skeleton representing fundamental features of an image is used.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.