Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

УДК 004.932

Відновлення тривимірної моделі сцени за цифровими зображеннями

Тузіков О.В., Жук Д.В., Бородач А.В.

У статті розглядається задача відновлення тривимірної моделі з декількома зображеннями. Для знаходження спряжених точок використовуються алгоритми побудови щільної карти диспаратності. Описано процес отримання множини точок для тріангуляції.


УДК 004.932

Восстановление трёхмерной модели сцены по цифровым изображениям

Тузиков А.В. , Жук Д.В., Бородач А.В.

В статье рассматривается задача восстановления трёхмерной модели по нескольким изображениям. Для нахождения сопряжённых точек используются алгоритмы построения плотной карты диспаратности. Описан процесс получения множества точек для триангуляции.


UDC 004.932

Three-Dimensional Scene Model Reconstruction by Digital Images

Tuzikov O.V., Zhuk D.V., Borodach A.V.

A problem of three-dimensional scene model reconstruction using several images is considered. Dense stereo correspondence algorithms are used for matching points searching. A process of finding a set of points for triangulation is described.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.