Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект" No.2'2006

зміст

Блищiк В.Ф.

У статті надається алгоритм побудови класів значень платіжної функції у разі неповного (часткового) завдання платіжної матриці антагоністичної гри з булевими стратегіями, що заснований на кластеризації початкових даних.

Блыщик В.Ф.

В статье предложен новый алгоритм построения классов значений платежной функции в случае неполного (частичного) задания платежной матрицы антагонистической игры с булевыми стратегиями, основанный на кластеризации начальных данных.

Blyschik V.F.

In this article the algorithm for construction of classes of pay function’’s values is offered for the case of incomplete (partial) information about the pay matrix of antagonistic game with Boolean strategies.

зміст


Copyright ©   1995-2019; Інститут проблем штучного інтелекту.
Усi права на матерiали, що знаходяться на сайтi Інституту проблем штучного інтелекту, захищаються вiдповiдно до законодавства України. Використання матерiалiв дозволяється у випадку посилання (для iнтернет-видань - гiперпосилання) на www.iai.dn.ua. Передрукування, копiювання або вiдтворення iнформацiї, що не мiстить у собi посилання на www.iai.dn.ua, у будь-якому виглядi суворо забороненi.
Проблеми/коментарi? Пишіть.