Міжнародна науково-технічна конференція

 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLEGENT SYSTEMS

(AIIS’2015)

21– 26 вересня 2015 р., м. Бердянськ, Україна

На фото: учасники минулої Міжнародної науково-технічної конференції
«ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ»

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-технічній конференції «Штучний інтелект та інтелектуальні системи» (AIIS’2015), яка відбудеться в
м. Бердянськ (Україна). Для участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ і промислових підприємств.

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Об'єднання зусиль вчених різних країн у розвитку фундаментальних досліджень і прикладних розробок у галузі штучного інтелекту, пріоритетних напрямів розвитку інтелектуальних інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних технологій та їх практичної реалізації в різних сферах людської діяльності.

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська, російська

Публікації мовою оригіналу.

 

ОРГАНІЗАТОРИ

Від України

Факультет кібернетики

Від Білорусі

 

Від Польщі

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Міжнародна науково-технічна конференція AIIS2015 проводиться з 21 по 26 вересня в м. Бердянськ Запорізької області, що є освітнім, культурним та інтелектуальним центром Північного Приазов’я. Засідання будуть проводитися в старовинному головному корпусі БДПУ, що розташований у центрі міста за адресою: м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, неподалік від численних готелів, кафе й набережної з міськими пляжами, що дозволяє зручно поєднати плодотворні наукові дискусії з незабутнім відпочинком і вечірніми розвагами.

Додатково до пленарних і секційних засідань плануються круглі столи, стендові доповіді, пізнавальні екскурсії містом й Бердянською затокою, ознайомлення з багатою історією Півдня України. Учасники конференції зможуть оселитися на чудовій Бердянській косі посеред неповторної заповідної краси у безмежжі сонця й лагідного Азовського моря.

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ AIIS’2015

Шевченко А.І.

чл.-кор. НАН України (ІПШІ НАН України і МОН України, Київ, Україна) – голова

Анісімов А.В.

чл.-кор. НАН України (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна) – заступник голови

Зарва В.А.

доктор філологічних наук, професор (БДПУ, Бердянськ, Україна) – заступник голови

Вуйчек Вальдемар

доктор технічних наук, професор («Люблінська політехніка», Люблін, Польща) – заступник голови

Биков В.Ю.

академік НАПН України, д.т.н. (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)

Богданов І.Т.

д.пед.н., професор (БДПУ, Бердянськ, Україна)

Буза М.К.

д.т.н., професор (БДУ, Мінськ, Білорусь)

Задірака В.К.

академік НАН України (ІК ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна)

Зайченко Ю.П.

д.ф.-м.н., професор (Інститут системного аналізу КПІ, Київ, Україна)

Карташова Л.А

д.пед.н., професор (НАПН, Київ, Україна)

Кідалов В.В.

д.ф.-м. наук, професор (БДПУ, Бердянськ, Україна)

Крак Ю.В.

д.ф.-м.н., професор (КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна)

Мєжуєв В.І.

д.т.н., професор (Університет штату Паханг, Малайзія)

Палагін О.В.

академік НАН України (ІК ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, Україна)

Сидоренко В.І.

к.ф.-м.н. (Відділення інформатики Президії НАН України, Київ, Україна)

Сосницька Н.Л.

д.пед.н., професор (БДПУ, Бердянськ, Україна)

Харін Ю.С.

чл.-кор. НАН Білорусі (НДІ прикладних проблем математики та інформатики  БДУ, Мінськ, Білорусь)

Керол Бейлі

віце-президент корпорації Motorola (1965-1978), (США)

Штерн Ю.М.

PhD (soft Xpansion GmbH & Co.KG, Німеччина)

Йосіхіко Окабе

PhD (університет Кобе, Японія)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Качур І.В.

к.б.н., доц. (Київ, Україна) – співголова

Сосницький О.В.

к.т.н., доц. (Бердянськ, Україна) - співголова

Звенігородський О.С.

к.т.н., доц. (Київ, Україна) – вчений секретар

Алексєєва А.М.

к.т.н., доц. (Бердянськ, Україна)

Антоненко О.В.

к.т.н., доц. (Бердянськ, Україна)

Єрошенко Т.В.

(Київ, Україна)

Косенко Г.О.

(Київ, Україна)

Лазоренко А.С.

к.т.н., доц. (Бердянськ, Україна)

Павленко М.П.

к.п.н., доц. (Бердянськ, Україна)

Хоменко В.Г.

к.т.н., професор (Бердянськ, Україна)

НАПРЯМИ РОБОТИ

1.      Концептуальні проблеми створення систем штучного інтелекту.

2.      Універсальні моделі і теорії інтелекту.

3.      Алгоритмічне та програмне забезпечення паралельних обчислювальних інтелектуальних систем.

4.      Аналіз і синтез комунікаційної інформації.

5.      Інтелектуальні системи планування, управління, моделювання та прийняття рішень.

6.      Інтелектуальні робото технічні системи.

7.      Навчальні та експертні системи.

8.      Нейронні мережі і нейромережеві технології. Проблеми безпеки інформаційних систем.

9.      Інформаційні теорії навчання та виховання.

10.  Біокібернетичні та фізико-технічні основи інтелекту.

ОСНОВНІ ДАТИ

ПУБЛІКАЦІЇ

Матеріали конференції AIIS’2015 у вигляді статей, відібраних програмним комітетом та  погоджених з редколегією будуть опубліковані в міжнародному науково-теоретичному журналі «Штучний інтелект» (входить до фахових видань України по фізико-математичним і технічним наукам, включений в аналітичну систему рейтингу Science Index).

Вимоги до оформлення статей

Стаття має бути підготовлена в текстовому редакторі MicrosoftWord Office 2003. Стаття подається до оргкомітету на папері формату А4 і в електронному варіанті. Шаблон назви файлу статті: прізвище автора_ст_AIIS_2015.doc.  Приклад: Петров_ст_AIIS_2015.doc

Зразок оформлення статті можна скачати тут.

Обсяг статті не повинен перевищувати 10 стор.

Поля сторінки А4: верхнє – 3 см, нижнє – 3,2 см, ліве – 3 см, праве – 2,5 см.

Шрифт - TimesNewRomanСyr – 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і абзацним відступом 1.

 

 

До статті додаються:

1.      Супровідний лист на бланку відповідної організації з рекомендацією до публікації.

2.      Рецензія фахівця відповідної галузі, завірена печаткою.

3.      Відомості про автора (-ів) (П.І.Б., вчений ступінь та наукове звання, місце роботи та посада, адреса, телефон, факс, адреса електронної пошти).

Статті та супровідні матеріали на папері направляються до на адресу Оргкомітету:  03680, Україна, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11 оф. 5а ІПШІ.

Електронний варіант статті надсилається на e-mail:   aiis2015b@gmail.com. Друкований примірник статті повинен аутентичним електронному варіанту.

ФІНАНСОВІ УМОВИ

I. ОЧНА УЧАСТЬ

Організаційний внесок для всіх учасників

   350 грн з ПДВ

Публікація статті в журналі «Штучний інтелект -2015»

   50 грн – одна сторінка

Участь у конференції можлива без доповідей з оплатою організаційного внеску.

II. ЗАОЧНА УЧАСТЬ

Публікація статті в журналі «Штучний інтелект-2015»

   50 грн – одна сторінка

 

Реквізити для сплати: Інститут проблем штучного інтелекту

03680, м. Київ, пр. академіка Глушкова, 40

Р/с 31258228100986                УДКСУ в Голосіївському р-ні м. Києва

МФО 820019 ОКПО 02095826

Неприбуткова організація Свідоцтво №07736885, ІПН: 020958205643

Можлива оплата організаційного внеску готівкою в будь-якій валюті при реєстрації учасників конференції.

III. ПРОЖИВАННЯ І ХАРЧУВАННЯ

Умови проживання і харчування: пансіонат на узбережжі Азовського моря (відстань до моря 50-100 метрів Бердянськ, Бердянська коса). Харчування в їдальні пансіонату, університету або кафе за вибором – власним коштом учасників конференції.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Україна, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 11 офіс 5а, ІПШІ

Телефон для довідок: +38(044) 248-06-23; +38(044) 278-37-59

Факс:, +38(044) 278-37-59

E-mail: aiis2015b@gmail.com                        Сайт: http://www.old.ipai.net.ua/

Контактні телефони:Качур І.В. тел.+380-50-565-39-03

Звенігородський Олександр Сергійович, +380-50-478-42-01

E-mail: zvenigas56@gmail.com

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

Прізвище, Ім'я, По батькові ____________________________________________

Дата народження _____________________________________________________

Місце роботи (повна назва та адреса) ____________________________________

Посада, ступінь, звання ________________________________________________

Адреса для запрошення ________________________________________________

Телефон ____________ Факс ______________ E-mail _______________________

Назва доповіді ________________________________________________________

Назва і номер секції ___________________________________________________

Презентація: мультимедіа □ / без мультимедіа □ ; доповідь □/ без доповіді □; заочна участь