РІШЕННЯ

НАУКОВОЇ МОЛОДІЖНОЇ ШКОЛИ

“ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РОБОТИ - 2002”

16 - 20 вересня 2002 року

сел. Кацивелі, Крим, Україна

1. Наукова молодіжна школа «Інтелектуальні роботи - 2002» проводилася з 16 по 20 вересня 2002 року в селищі Кацивелі (Крим, Україна) за ініціативою Державного наукового центра РФ «Центральний науково-дослідний інститут робототехніки й технічної кібернетики» (директор - головний конструктор чл.-кор. РАН В.А.Лопота), Інститут прикладної математики ім. М.В.Келдиша РАН (директор - чл.-кор. РАН Ю.П.Попов) і Науково-дослідного інституту багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету (директор - професор І.А.Каляев) за підтримки Федеральної цільової програми «Інтеграція науки й вищої освіти Росії на 2002-2006 роки».

У роботі наукової школи взяли участь понад 150 вчених, аспірантів і студентів, які представляють 67 університетів, наукових і промислових організацій Росії, України, США, Польщі, Китаю й Іспанії. В тому числі такі відомі вчені як академік РАН А.В. Каляєв (Науково-дослідний інститут багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету, Росія), академік РАН Д.Є. Оцохимський (Інститут прикладної математики ім. М.В. Келдиша РАН, Росія), професор Є.І. Юревич (ЦНДІ РТК, Росія), професор І.А. Каляєв (Науково-дослідний інститут багатопроцесорних обчислювальних систем Таганрозького державного радіотехнічного університету, Росія), професор А.І. Шевченко (Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України), В.Ю. Шелепов (Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України), професор А.І. Галушкин (Науковий центр нейрокомп’ютерів, Росія), професор Лі Джилін (Зейнанзький університет, Китай), професор В.Є. Павловський (Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Росія), професор В.І. Васильєв (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем, Україна), професор А.С. Ющенко (МДТУ ім. Баумана, Росія), д.т.н. Б.Г. Гурський (ЦНДІ АГ, Росія) та інші визначні вчені.

У межах школи працювали секції:

Наукова школа відбулася за високої активності та великого зацікавлення учасників. Багато з них виступили з доповідями, що опубліковані в збірці «Інтелектуальні роботи - 2002»(Матеріали наукової молодіжної школи. - Санкт-Петербург; Москва; Таганрог,2002.)

Необхідно відзначити високий науковий рівень представлених доповідей та їхню практичну доцільність. Автори широко використовували такі на сьогодні розвинуті методи, як генетичні алгоритми, нейронні сіті, нечітка логіка, теорія мультиагентних систем. Розробки, представлені в школі, знайшли застосування в авіації, робототехніці, розвідці корисних копалин, в організації локальних сітей і способах їхнього захисту. В цілому запропоновані праці відповідають сучасному світовому рівню праць в галузі штучного інтелекту., робототехніки, і мехатроніки.

У межах наукової школи було проведено Міжнародний турнір з віртуального футболу, в якому взяли участь 15 команд з Москви, Челябинська, Волгограда, Донецька, Таганрога і Дніпропетровська.

Призові місця в турнірі зайняли:

І місце - команда “Квазар” (МЕІТУ, Москва);

ІІ місце- команда “Дніпро” (ДНУ, Дніпропетровськ);

ІІІ місце- команда “Prima” (ПУрДУ, Челябинськ).

Зустрічі супроводжувалися науковими дискусіями молодих дослідників і спеціалістів, працюючих в області створення інтелектуальних робототехнічних систем.

2. Проведення наукової молодіжної школи дозволило:

3. Внаслідок обговорення тематики школи її учасники констатували наступне.

3.1. Дослідження й розробки в галузі створення інтелектуальних роботів і відповідних комп’ютерних технологій належать до одного з основних напрямків сучасного світового науково-технічного прогресу.

3.2. Створення інтелектуальних роботів і робототехнічних систем, здатних функціонувати в складному природному оточенні, - актуальна проблема для багатьох галузей науки, техніки і промисловості (під час проведення космічних і підводних досліджень, робіт в зонах радіоактивного й хімічного забруднення, у військовій справі, в промисловості, сфері обслуговування тощо).

3.3. Актуальною є задача групового керування роботами. Методи, засоби і технології її розв’язку можуть знайти застосування в усіх прикладних областях, де колектив роботів повинен узгоджено досягати загальної мети.

3.4.Нові інформаційні технології, розроблені в галузі інтелектуальної робототехніки, необхідно використовувати для розв’язку широкого кола задач керування мехатронними системами, а також в інших сферах науки й техніки.

3.5. Доцільною є участь у школі спеціалістів з інших галузей знань, де може бути застосована теорія штучного інтелекту та інтелектуальна робототехніка, в тому числі в лінгвістиці, медицині, геофізиці, ергономіці та ін.

3.6. Доцільною є участь у школі спеціалістів з інших галузей знань, де може бути застосована теорія штучного інтелекту та інтелектуальна робототехніка, в тому числі в лінгвістиці, медицині, геофізиці, ергономіці та ін.

4. Учасники наукової молодіжної школи ухвалили наступне рішення.

    1. Ухвалити представлені до наукової молодіжної школи доповіді. Вважати доцільним збільшення частки праць і доповідей, що мають конкретну практичну спрямованість і описують конкретні застосування.
    2. Вважати дослідження в галузі робототехніки й мехатроніки одним з пріоритетних напрямків наукових робіт. Активізувати залучення талановитої молоді до цих проблем.
    3. Враховуючи значний інтерес до праць школи з боку молодих учених, провести в 2003 році дві зустрічі в галузі інтелектуальної робототехніки на базі ЦНДІ РТК (м. Санкт-Петербург) і в галузі теорії і застосування штучного інтелекту на базі ТРТУ.
    4. Рекомендувати науково-методичній раді з освіти в галузі робототехніки й мехатроніки (напрямок 652600, голова академік І.М.Макаров) розглянути питання про координацію стандартів професійної підготовки зацікавленим організаціям України й інших країн СНД.
    5. Відзначити високий науковий, методичний і організаційний рівень проведення справжньої наукової молодіжної школи.

 

 

Голова програмного комітету школи “ІР-2002”

 

чл.-кор. РАН В.А.Лопота

Замісник голови програмного комітету школи “ІР-2002”

д.ф.-м.н., проф. В.Є.Павловський

Замісник голови програмного комітету школи “ІР-2002”

 

д.т.н., проф. І.А.Каляєв

Вчений секретар програмного комітету школи “ІР-2002”

 

к.т.н., доц. А.П.Кухаренко