ЗВЕРНЕННЯ
до Уряду України
і до Уряду Російської Федерації
учасників III Міжнародної науково-практичної конференції
«Штучний інтелект - 2002»
16 - 20 вересня 2002 року,
сел. Кацивелі, Крим, Україна

Ми, учасники III Міжнародної нуково-практичної конференції «Штучний інтелект - 2002», звертаємося до Уряду України і до Уряду Російської Федерації з пропозицією: згідно з нашою одноголосною думкою, досягнуті теоретичні та практичні результати досліджень і розробок у галузі штучного інтелекту, інформаційних комп’ютерних технологій, робототехнічних комплексів, розробки розпаралелених багатопроцесорних обчислювальних засобів і систем дозволяють уже в найближчі роки створити сучасні промислові зразки й з успіхом конкурувати на закордонних ринках наукомісткої продукції, в тому числі високовиробничої обчислювальної техніки й робототехнічних систем високого рівня інтелектуалізації.

Тільки за вашої безпосередньої допомоги наші країни зможуть знову вийти на рівень найбільш розвинених у технічному відношенні країн. Сьогодні інформаційні технології та штучний інтелект визначають науково-технічний прогрес.

Прийнято на пленарному засіданні конференції
20 вересня 2002року
сел. Кацивелі, Крим, Україна