Інститут відновив роботу наукового семінару

 
 

Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України відновив роботу постійного щотижневого наукового семінару, який присвячено вивченню та дослідженню теоретичних проблем та парадигм штучного інтелекту (ШІ). Дискусії учасників семінару що до сучасних концепцій ШІ ґрунтуються на знаннях про функціонування людського організму, в основі якого лежить інтегративна та координаційна роль головного мозку, а також впливах на ці процеси різноманітних факторів. Концепція ШІ включає і філосовсько-релігієзнавчу складову, яка, на наш погляд, сприяє більш глибинному розумінню багатьох інтелектуальних процесів, які знаходяться за межами раціонального інтелекту. Науковим керівником семінару є директор ІПШІ, член-кореспондент НАН України Анатолій Іванович Шевченко.